mardi 7 mars 2017

Diihring

Diihring[dý-] Eugen, 1833—1921, něm. ekonom a filozof; eklektik spojující pozitivismus, mechanický až vulgámi mater, a idealismus. V polit, ekon., sociol. a etice vyjadřoval maloburž. ideologii. Vyčerpávající kritiku D. názorů podal Engels v díle Anti-Dúhring. duch, mnohoznačný termín, v dějinách filoz. Často splýval s pojmem „duše*'; v nejširším smyslu ideálno, vědomi; v užším smyslu myšleni. Z ontologic-kého hlediska protiklad hmoty. Duchanp [dyšam] Marcel, 1887 — 1968, fr. malíř a teoretik; prošel fauvismem a kubismem, podilel se na činnosti dadaistické skupiny v USA. v obraze

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire